BRUSSELS / BLOOM HOTEL

Bloom project (organised by ELIA), realization of mural painting in hotel room – „Bloom Hotel” in Brussels, August 2008

Projekt Bloom (organizowany przez ELIA) – realizacja malarstwa ściennego w pokoju hotelu BLOOM w Brukseli, sierpień 2008 ( powierzchnia ściany 20m2, farby akrylowe)