LESS

„Sleeping”, diptych, oil on canvas, 146 x 92 cm, 2010, private collection


„Dreaming”, diptych, oil on canvas, 46 x 76 cm, 2010


„Outplaced” , diptych, oil on canvas, 150 x 380 cm, 2011, private collection


„Sunburnt”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011


„Deep red”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2009


„Stay”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2010


„Don’t go”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2010


„Falling”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2010, private collection


„Action”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„Rose scene”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„Red scene”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„Grey scene”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„Blue scene”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„Orange scene”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„This way”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection


„Couple”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011


„Trap”, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2011, private collection

LESS In the series of paintings ‘Less’ I turned my attention to our private lives, and from the noisy street and surrounding media chaos I entered our homes and bedrooms – the intimate sphere of an ordinary human being. The new paintings are a record of everyday life experiences, emotions, sensations and actions. I have always been interested in human interdependence, relations, influences, pressures and manipulation; broadly speaking all these aspects which define a human being, its particular character traits or behaviours. I must admit that I am more fascinated by negative behaviours, at times pathological, wicked, perverted, ones that are revealed behind the closed doors…of course everything is relative.

When it comes to the style, this time I have become more rigorous and I am trying to restrict the artistic means and to increase the compactness of my message.

Translated by Anna Laver

MNIEJ W serii „Less”  obróciłam się do wewnątrz i z ulicy pełnej szumu i chaosu medialnego weszłam do domu, do sypialni, do sfery intymnej „szaraczka”. Nowe obrazy to zapis codziennych zdarzeń, emocji, doznań czy czynności. Ciekawiła mnie zawsze zależność człowieka od człowieka, relacje między nimi, wzajemne wpływy, presje i manipulacje. Generalnie wszystkie te aspekty, które sprawiają, że człowiek wykazuje takie a nie inne cechy czy zachowania. Przyznaje, że bardziej fascynują mnie zachowania negatywne, czasem patologiczne, wypaczone czy perwersyjne, takie które wychodzą na wierzch za zamkniętymi drzwiami…oczywiście wszystko jest względne…

Pod względem formalnym narzuciłam sobie tu większy rygor i dążę do ograniczenia środków malarskich i coraz większej lapidarności przekazu.