OBJECT

Projekt „Malarstwo w przestrzeni. Seria polichromowanych brył. Epilog” realizowany jest w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci. Projekt ma na celu upowszechnienie mojej pracy doktorskiej w przestrzeni wirtualnej. Zapraszam na stronę www poswięconą temu zagadnieniu www.object.czeremuszkin.com

Painting in space. Series of polichrome blocks. Public doctoral defence, Na Dach gallery, Academy of Fine Arts in Łodz, 26.09.2019.

Malarstwo w przestrzeni. Seria polichromowanych brył. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej, Galeria Na Dach, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, 26.09.2019.