„CIEMNO WSZĘDZIE czyli od Czerni do Czerni”

W niedzielę 6 czerwca 2021, w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku odbył się z finisaż wystawy, której kuratorem jest prof. Paweł Lewandowski- Palle

„CIEMNO WSZĘDZIE czyli od Czerni do Czerni” malarstwo polskie początku lat 20. XXI w. – ogólnopolska wystawa obrazów malarskich 20×20 cm z kolekcji prywatnych

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ we WŁOCŁAWKU, 5.V.2021 – 6.VI.2021

kurator: Paweł Lewandowski-Palle

Lewandowski-Palle mówił: „Zagłębiając się w przestrzeń 400 centymetrów kwadratowych, na dokładnie u wszystkich takim samym formacie podobrazia, czekać nas mogą mniejsze i większe odkrycia. Bo sztuka jest tylko tym co w niej chcemy zobaczyć. A więc i obszarem moralnego niepokoju. Z pewnością ta wieloraka opowieść nie wyczerpuje tematu wystawy. Tyle w niej krzyku, co i milczenia. Zapewne też ileś mocy. Obrazy lęku przed taką a nie inną codziennością, są także malowanymi miłością do świata obrazami nadziei. Ukończony obraz niczego nie kończy, niczego nie przesądza. Zaczyna swoje nowe życie, często poza intencjami malarza; życie własne wynikające z wieloobrazowości dzieła.”

„Koronawirusy były, i zapewne będą. Pojawiać się będą nowe warianty i mutacje. Ten wirus pozostanie z nami może na zawsze. Koniec pandemii nie jest bliski. Wychodzenie z niej potrwa lata. Powrót do świata sprzed pandemii będzie trudny, zapewne niemożliwy. Wszystko płynie… Do wcześniejszego wymiaru świata nie ma powrotu. Świat po pandemii będzie inny. Chciałoby się, by był lepszy. Do dobrego łatwo się przyzwyczajamy. Sztuka wyjdzie z tego okresu obronną ręką. Nie z takimi problemami sobie w przeszłości radziła. Ludzie sztuki, jak wszyscy wolni obywatele, nie powinni milczeć. Przypominają o rzeczach prostych. Także o tym, że nikt z nas nie jest bezpieczny.

Czy w naszej rzeczywistości wszystko jest ciemne?”

źródło: https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=14108